NUMIZMATY KUKINKI:

Pierwsza seria numizmatów Kukinki wybita przez Mennicę Polską w nakładzie 10.000 sztuk to prawdziwe dzieła sztuki. Awers przedstawia mapę Europy z centralnie umieszczoną gwiazdą wskazującą lokalizację Zespołu Uzdrowiskowo-Parkowego Kukinka. Rewers przedstawia Gryfa Pomorskiego, wpisanego w cztery filary największej wieży widokowej w Polsce. Autorem projektu numizmatu jest architekt Jan Bogusław Pruchniewicz. Kolejne edycje numizmatów Kukinki wybijane w Mennicy Polskiej, będą przedstawiać etapy rozwoju Zespołu Uzdrowiskowo-Parkowego Kukinka, jego atrakcje i wydarzenia, wybijane w mosiądzu, srebrze, złocie i platynie. Dystrybutorem numizmatów Kukinki jest GRANT S.A.

Dlaczego warto kupić numizmat Kukinki:

  • coroczny wzrost wartości
  • wartość kolekcjonerska
  • certyfikat autentyczności
  • nie podlega inflacji
  • seria limitowana
  • wymienialność na wypoczynek w Kukince*
  • prawdziwe dzieło sztuki

UWAGA:

1. Nabywca numizmatu Kukinki uprawniony jest do karty wstępu do Parku Kukinka, ważnej 1 rok od daty jej pierwszej rejestracji, przy czym to Nabywca decyduje o tej dacie

2.

a) Nabywca numizmatu Kukinki, otrzymuje 8% kartę rabatową, dożywotnią na wszystkie usługi i produkty, sprzedawane w rozwijającym się i rozbudowywanym Parku Kukinka ( z wyłączeniem ceny wieloletniej dzierżawy działki wakacyjnej oraz jej ceny wykupu)

b) 8 % karta rabatowa, przechodzi automatycznie ma osoby trzecie w szczególności, nowych Nabywców numizmatu Kukinki lub jego spadkobierców

3. Wartość numizmatu Kukinki, wzrasta corocznie, wraz z powiększającą się ofertą Parku Kukinka

4. Cena jednostkowa numizmatu Kukinki 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych)

5. Uszkodzony lub niekompletny numizmat Kukinki w szczególności pozbawiony certyfikatu, opakowania, pozbawiony kapsuły ochronnej – traci wartość wraz z jego uprawnieniami i przywilejami

Certyfikat:

Formularz zamówienia

TAK. Chcę otrzymać numizmat Kukinki. Produkt zostanie mi dostarczony pocztą lub kurierem w ciągu najbliższych kilku dni bez dodatkowych kosztów przesyłki


* - pole wymagane