Prenumerata Gazeta Obywatelska

NOWY POLSKI DWUTYGODNIK
Kornela Morawieckiego

“Gazeta Obywatelska Prawda jest ciekawa”

GRANT S.A. Autoryzowany dystrybutor Gazety Obywatelska
ul. Zdrojowa 2b, Szczecin, NIP: 9552333253

Prenumerata

12 miesięczna – (26 numerów) – 75zł (zwykła) – 350 zł (zagraniczna)

 

Wpłatę proszę dokonać na podane poniżej konto z dokładnym adresem, na który ma być wysyłana gazeta.

Nr konta: 81 1460 1181 2026 1127 4803 0001

kontakt w sprawie prenumeraty: biuro@grant.info.pl