Firma Grant S.A. poszukuje/kupi: nieruchomości komercyjne z najemcami – umowy na minimum 5 lat, gwarantujące stopę zwrotu minimum 10% w skali roku.

  • sklepy wielkopowierzchniowe
  • sklepy o powierzchni większej niż 400 m2okale
  • lokale usługowe
  • biura
  • tereny przeznaczone pod centra logistyczne – zlokalizowane przy głównych węzłach komunikacyjnych
  • tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

tel. 515 988 282