Nieruchomości

Firma Grant S.A. poszukuje/kupi: nieruchomości komercyjne z najemcami – umowy na minimum 5 lat, gwarantujące stopę zwrotu minimum 10% w skali roku.

  • sklepy wielkopowierzchniowe
  • sklepy o powierzchni większej niż 400 m2okale
  • lokale usługowe
  • biura
  • tereny przeznaczone pod centra logistyczne – zlokalizowane przy głównych węzłach komunikacyjnych
  • tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

O spółce

GRANT S.A. – oferuje najwyższej jakości usługi na rynku nieruchomości komercyjnych oraz zarządzania inwestycyjnego. Oferujemy pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Pracujemy dla inwestorów z kraju i ze świata.

Najlepsze komercyjne nieruchomości
w naszym mieście.